EN
RU
Жардамга муктаждар Жардам берилди Жардам керек болсо

Бизге жардам керек

Ар бир күнүңүздү кайрымдуулук менен баштаңыз.


Аты жөнү: Раат Айтматова

Диагноз: Цирроз печени

Туулган күнү: 2017-12-22

Тиркеме

Чогултуш керек: 35000 сом $


Раат Айтматова

Айтматова Раат. Диагнозу: Цирроз печени. Керектелуучу каражат: 35000 сом.
Тел: 0550140766(Элсом)